Prawo cywilne

Spadki

Śmierć osoby bliskiej to zawsze traumatyczne przeżycie. Po niej przychodzi zaś często konieczność uregulowania spraw majątkowych pozostałych po zmarłym. Sprawy spadkowe niosą ze sobą niejednokrotnie duży ciężar emocjonalny, zwłaszcza jeśli pomiędzy najbliższymi istnieje spór co do ważności testamentu czy sposobu podziału majątku spadkowego. Spadkobiercy mierzą się także z problemem dziedziczenia długów czy pominięciem najbliższej rodziny w testamencie zmarłego.

W ramach prowadzonej działalności reprezentuję Klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa spadkowego, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Są to przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy sprawy o zachowek. Doradzam także kiedy i w jaki sposób spadek odrzucić oraz jak skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pomagam też Klientom pragnącym za życia uregulować swoją sytuację majątkową, by zabezpieczyć swoją rodzinę i zapobiec powstaniu ewentualnych konfliktów między najbliższymi po ich śmierci.

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe obejmuje szeroką kategorię spraw związanych z własnością nieruchomości i rzeczy ruchomych. Są to kwestie związane ze współwłasnością, ochroną własności lub posiadania, ustanowieniem służebności, w tym drogi koniecznej i służebności przesyłu, zasiedzeniem, uwłaszczeniem czy zwrotem nakładów poniesionych na nieruchomość itp. Sprawy te mają doniosłą wagę, a stopień ich skomplikowania jest zazwyczaj duży, stąd udział w sprawie adwokata bywa nieodzowny.

Aby zapewnić moim Klientom najwyższą jakość usług, współpracuję z rzeczoznawcami majątkowymi i biegłymi sądowymi specjalizującymi się w wycenie nieruchomości, wycenie nakładów, podziałach nieruchomości czy wydzieleniu lokali. Pozwala to na precyzyjne sformułowanie stanowiska Klienta jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, co istotnie ogranicza ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia. Wypracowane przeze mnie standardy działania umożliwiają kompleksowe rozwiązanie problemu Klienta z uwzględnieniem także przyszłych potrzeb i interesów.

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są indywidualnie, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz ilość czasu, niezbędny do jej przeprowadzenia.


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Mennicza 1
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl