Windykacja

Dochodzenie należności

Zaległości płatnicze i nieregulowanie zobowiązań przez dłużników są bolączką nie tylko przedsiębiorców, ale i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawy o zapłatę są jedną z najczęstszych spraw cywilnych. Jako adwokat od początku mojej praktyki zawodowej reprezentuję klientów indywidualnych oraz firmy w odzyskiwaniu należnych im pieniędzy.

Podejmowane przeze mnie działania obejmują w pierwszej kolejności analizę sprawy, której celem jest ocena szans na jej pozytywne zakończenie, w tym ewentualnego przedawnienia. Następnie reprezentuję Klienta na etapie przedsądowym, tj. wezwania do zapłaty i ewentualnych negocjacji z dłużnikiem. Jeżeli jest to konieczne sporządzam pozew i reprezentuję Klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Często z uwagi na swoją specyfikę, sprawa o zapłatę przeprowadzana jest bez osobistego udziału Klienta. Wypracowane metody działania oraz współpraca ze skutecznymi komornikami sądowymi pozwalają zmaksymalizować szanse na odzyskanie należności.

Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są indywidualnie, w zależności od wysokości dochodzonej należności.


Kontakt

Adwokat Tomasz Kiereś

ul. Mennicza 1
43 - 400 Cieszyn

tel. kom. +48 507 400 359
tel. 33 852 52 55
t.kieres@adwokat-cieszyn.pl